Wat doen we eigenlijk?

Voor- en buitenschoolse opvang

VSO

Nederweert-Eind: 7.00 uur tot 8.30 uur.
Leveroy: 7.30 uur tot 8.30 uur.

Dagritme VSO

 • 7.00 uur-7.30 uur: De kinderen kunnen gebracht worden. Er is gelegenheid om nog te ontbijten (zelf meenemen).

 • 7.30 uur– 8.15 uur: De kinderen kiezen een kleine activiteit kiezen die ze willen doen. Bijvoorbeeld: kleuren, spelletje spelen, puzzelen etc. of kunnen gaan spelen in de peuterspeelzaal.

 • 8.15 uur: De ouderen kinderen mogen buiten spelen onder begeleiding van een leerkracht.

 • 8.30 uur: De kinderen van groep 1 & 2 worden naar de klassen begeleid.

BSO

Nederweert-Eind: 15.00 uur tot 18.00 uur.
Leveroy: 15.15 uur tot 18.00 uur.

Dagritme BSO

 • 15.00 – 15.15 uur: De kinderen melden zich bij het lokaal van de peuters. Daar staan de pedagogisch medewerkers te wachten. Als alle kinderen er zijn gaan we samen naar buiten.

 • 15.30: Eetmoment met fruit, een koekje en een beker drinken. Hier worden afspraken gemaakt over wat de kinderen gaan doen, met wie, en waar.

 • 16.30: Tussendoortje. (Snoepje, cracker, soepstengel)

 • 18:00: Einde BSO

  • Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar na schooltijd, tijdens de schoolvakantie en op schoolvrije dagen opgevangen. De buitenschoolse opvang is gezellig en huiselijk. Kinderen hebben er hun speelkameraadjes en hun eigen plekje. Ze spelen in een vrolijke en veilige omgeving, ingericht met veel spel en speelmogelijkheden.
  • Tijdens de BSO worden er gezamenlijke activiteiten aangeboden, maar kinderen kunnen zich ook even terugtrekken, bijvoorbeeld: tussen de kussens in het speellokaal of met een boek in de bibliotheek. Kinderen spelen gezelschapsspellen, spelen met lego, knutselen en spelen buiten. Kinderen kunnen creatief bezig zijn en uitleven met knutselen.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen dagelijks naar buiten gaan, waar ze kunnen spelen en ontdekken. Op het schoolplein kunnen kinderen volop voetballen en kan er gecrost worden met stoere fietsen.
  • De combinatiefunctionaris van de gemeente Nederweert verzorgt sportlessen tijdens de BSO.

Peuterprogramma

Nederweert-Eind: Maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Leveroy: Maandag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.

 • Het peuterprogramma wordt aangeboden aan de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen in de week. Dit specifieke peuterprogramma wordt gedurende 40 weken per jaar aangeboden, dus niet tijdens de schoolvakanties.
 • Het peuterprogramma dat wordt aangeboden betreft het VVE programma “Peuterplein”. De pedagogisch medewerkers volgen hiervoor een scholingstraject. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook is er speciale aandacht voor de spraaktaal ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk pedagogische visie.
 • Daarnaast wordt er gewerkt met een overdrachtsformulier naar de basisschool toe, waardoor de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind wordt gewaarborgd. Sommige gegevens kunnen van essentieel belang zijn in de overgang naar de basisschool. Uiteraard worden er alleen gegevens verstrekt aan de basisschool na toestemming van de ouders/verzorgers.

Combigroep 0-13 jaar

Leveroy: maandag en donderdag 7.30-18.00 uur

Wij werken op onze locatie in Leveroy met een combigroep in de leeftijd van 0 tot 13 jaar oud. We kiezen hiervoor omdat het om een kleine locatie gaat. De maximale groepsgrootte is zestien kinderen.

Binnen de combinatiegroep bieden wij de volgende opvangmogelijkheden aan; kinderopvang, peuterprogramma, voorschoolse- en naschoolse opvang (BSO)

Binnen deze combigroep staat het uitgangspunt “kwaliteit door kleinschaligheid” centraal. We kijken goed naar de draagkracht en het welbevinden van de allerkleinsten. Voor de allerkleinsten is het allerkleinsten is het ook belangrijk dat we het dagritme blijven volgen zoals zij vanuit thuis gewend zijn. Tevens zorgen wij voor een vertrouwde pedagogisch medewerker. We zorgen dat er passende ontwikkelings- en spelmaterialen zijn en dat er passende activiteiten aan worden geboden voor kinderen in alle leeftijden.

Ja, ik heb interesse